การจองและชำระเงิน


 

ติดต่อจองรถ


ติดต่อจองรถ
Tel: 097 238 1897, 091 874 4777
Line ID: AlphardCarrentPhuket
Whats app: AlphardCarrentPhuket
WeChat ID: AlphardCarrentPhuket
E-mail: info@alphardcarrentphuket.com


เมื่อตกลงเช่ารถ กรุณาชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 50%  ของยอดเงินค่ารถทั้งหมดการชำระเงิน


ชำระเงินมายังบัญชี
ธนาคาร : กสิกรไทย
เลขที่บัญชี : 900-0-99999-9
สาขา : ภูเก็ต
บัญชี : ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : นายประสิทธิ์


การชำระค่ารถส่วนที่เหลือ โดยหักจากเงินที่โอนมาจองรถแล้ว สามารถจ่ายที่คนขับได้เลย หรือโอนเข้าบัญชี นายประสิทธิ์

 

เมื่อทำการโอนเงินมัดจำการจองรถเรียบร้อยแล้ว แจ้งการชำระเงินได้ที่
โดยการส่งหลักฐานชำระเงิน มาได้ที่

Tel: 097 238 1897, 091 874 4777
Line ID: AlphardCarrentPhuket
Whats app: AlphardCarrentPhuket
WeChat ID: AlphardCarrentPhuket
E-mail: info@alphardcarrentphuket.com